Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.


Wszystko na temat:

30h kursu aktywizacji osoby podopiecznej
                                        
                                                               
odbywającego się w formie zaocznej                              
 
 

forma zajęć:
     
Kurs odbywa się w systemie zaocznym.
Podczas kursu realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne. 
Zajęcia odbywają się w piątki i w soboty. W piątki w godzinach 16,00 - 20,00, w soboty w godz. 8,00 - 15,00.
Kurs realizowany podczas dwóch dwudniowych zjazdów.
Zajęcia odbywają się w budynku ZS Nr 10 w  Koszalinie (dawna samochodówka), ul. Gnieźnieńska 8.
W zakładce "kontakt" znajduje się mapka dojazdu.
 
Przy szkole znajduje się schronisko młodzieżowe, w którym można wynająć sobie pokój.
Na życzenie kursantów rezerwujemy miejsca noclegowe. 
 
 
 
Po ukończeniu 30h kursu aktywizacji osoby podopiecznej kursant otrzymuje następujące zaświadczenie wydane
na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima zgodnie rozporządzeniem.

                         zaświadczenie - strona 1                            zaświadczenie - strona 2
 
 
 
Kurs jest odpłatny.
      
Odpłatność za kurs wynosi: 240,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych 00/100) 
W opłacie uwzględnione są koszty materiałów.
      
      Wpłat należy dokonywać na konto:

      Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
      ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin
      nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002   
      tytułem: kurs aktywizacji osoby podopiecznej

 
Warunki zaliczenia kursu:
Warunkiem zaliczenia kursu jest: minimum 70% obecności na zajęciach oraz:
  •     poprawne zaplanowanie i przeprowadzenie w grupie zajęć integracyjnych z zachowaniem wszystkich zasad
  •     znajomość podstawowych pojęć z zakresu terapii zajęciowej
  •     zapoznanie się z metodą projektów
 

 
Co należy zrobić, żeby zapisać się na 30h kurs aktywizacji osoby podopiecznej odbywający się w formie zaocznej?.

W celu zapisania się na kurs aktywizacji osoby podopiecznej odbywający się w formie zaocznej należy:

1. Wypełnić podanie - podanie

2. Dołączyć kserokopie dowodu osobistego (ewentualnie innego dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL)

3. Ksero dowodu podpisać za zgodność z oryginałem i podpisać się.

4. Komplet dokumentów należy przesłać, na adres:

             Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima

             ul. Zwycięstwa 147

             75-950 Koszalin

             bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail:

             szkolaoptima@o2.pl     pzszoptima@o2.pl

          bądź dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.

 
Terminy rozpoczęcia kursu:
Kurs rozpoczyna się cyklicznie co dwa miesiące.

zobacz także:
 
    szydełkowo                  pracowniaagnieszka.pl                   lalki tildy