Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.
Wszystko na temat:

kursów podstaw biblioterapii dla terapeutów

odbywających się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)                           
40h
kursu podstaw biblioterapii dla terapeutów     

10
0h
kursu podstaw biblioterapii dla terapeutów

 
                                                                                     

Wszystko na temat kursów biblioterapii odbywających się w formie zaocznej - czytaj więcej
 

Zapoznaj się z również z naszymi pozostałymi kursami i szkoleniami dla terapeutów, odbywającymi się w formie w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: kursem muzykoterapii dla terapeutów, kursem biblioterapii dla terapeutów, kursem choreoterapii, kursem chromoterapii. Zapoznaj się również z naszymi pozostałymi kursami dla terapeutów:  http://optima.szkola.pl/platformamoodle
 
 
Program kursów podstaw biblioterapii dla terapeutów jest programem autorskim.
 
 
Podbudowa kursów: wykształcenie średnie.
 
 
cel kursów podstaw biblioterapii dla terapeutów:
Celem kursów jest opanowanie podstaw biblioterapii w pracy terapeuty.
 
 
Do kogo skierowane są kursy biblioterapii dla terapeutów?                
Kursy podstaw biblioterapii, odbywające się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line), skierowane są głównie do terapeutów wykonujących w swojej pracy elementy biblioterapii. Kursy skierowane są także do osób chcących poszerzyć swoją wiedzę o program kursu.

 
 
Nabór na kurs odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line) trwa cały czas w sposób ciągły. 
Kurs można rozpocząć i skończyć w dowolnym, pasującym kursantowi terminie.                          
 

  
      czas trwania kursu - odpowiednio 40h, bądź 100h.
            
 

Jakie uprawnienia daje mi ukończenie kursów podstaw biblioterapii odbywających się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?.
Kursant biorący udział w kursach podstaw biblioterapii odbywających się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość otrzymuje takie samo zaświadczenie o ukończeniu kursu, jak kursant biorący udział w kursie odbywającym się w formie zaocznej. Czyli zaświadczenie wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
 
Po ukończeniu 40h kursu podstaw biblioterapii dla terapeutów Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:  

       zaświadczenie         suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 100h kursu podstaw biblioterapii dla terapeutów Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

      zaświadczenie         suplement do zaświadczenia

 

Czym różni się 40h kurs podstaw biblioterapii od 100h kursu biblioterapii?

Kursy różnią się od siebie zajęciami praktycznymi.
Kursant wybierający 100h kurs podstaw biblioterapii oprócz opanowania materiału części teoretycznej, napisania prac zaliczeniowych oraz rozwiązania testu zaliczeniowego musi odbyć 60h zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne możecie Państwo odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranych przez siebie warsztatach terapii zajęciowej, bądź w placówce, w której jest prowadzona terapia zajęciowa (śds, świetlice środowiskowe, domy pomocy społecznej, fundacje i stowarzyszenia zajmujące się szeroko pojętą terapią zajęciową, itd.).

Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych jest dzienniczek zajęć praktycznych - wzory wypełnionych dzienniczków - materiały na terapię

Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora warsztatów terapii zajęciowej, w których Państwo odbywacie zajęcia praktyczne. Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Państwu ocenę zaliczeniową.

 

forma zajęć:
 
Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)
 

40h kurs podstaw biblioterapii

Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)
   
Kurs składa się z:
- lekcjiwykładów (materiałów szkoleniowych do                             samodzielnego opanowania)
- zadań do samodzielnego wykonania (krótkich prac kontrolnych)
- opracowaniu 5 scenariuszy zajęć z zakresu biblioterapii,
- testu zaliczeniowego
  100h kurs podstaw biblioterapii
      
Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)
   
Kurs składa się z:
- lekcjiwykładów (materiałów szkoleniowych do                              samodzielnego opanowania)
- zadań do samodzielnego wykonania (krótkich prac kontrolnych)
- opracowaniu 5 scenariuszy zajęć z zakresu biblioterapii,
- testu zaliczeniowego
- 60h zajęć praktycznych (zajęcia praktyczne Kursant może odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranych przez siebie warsztatach terapii zajęciowej, bądź w placówce, w której jest prowadzona terapia zajęciowa).

Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych  jest  dzienniczek zajęć praktycznych. 

Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora warsztatów terapii zajęciowej, w których Państwo odbywacie zajęcia praktyczne. Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Państwu ocenę zaliczeniową. Przykłady poprawnie wypełnionych dzienniczków znajdują się na podstronie - materiały na terapię

 

Co należy uczynić, żeby zapisać się, odbyć i ukończyć 
40h kurs podstaw biblioterapii dla terapeutów odbywający się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość? (on - line).

W celu odbycia 40h kursu podstaw biblioterapii z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

1. wybrać formę odbycia i zaliczenia kursu: 

Przed przystąpieniem do kursu, każdy Kursant ma możliwość wybrania formy odbycia i zaliczenia kursu (czyli dostosować sposób odbycia kursu do własnych indywidualnych preferencji). 
 
Naszym Kursantom proponujemy odbycie kursu 
w następujących formach:
w formie: udziału w zajęciach on - line 
(czyli poprzez szkolną platformę edukacyjną).

bądź w formie: tradycyjnej, (korespondencyjnej), 
Osoby wybierające udział w zajęciach w formie on-line mają zapewnioną stałą opiekę nauczyciela prowadzącego oraz monitoring bieżących postępów w nauce, 
a także dostęp do czatu.
 
2.  Wypełnić podanie 
 
     podanie
 
3.  Przesłać do szkoły wymagane dokumenty - kserokopie dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL (czyli np.: kserokopie dowodu osobistego, bądź prawa jazdy, paszportu, czy innego dokumentu oraz kserokopie świadectwa ukończenia szkoły średniej, policealnej, bądź dyplomu ukończenia studiów wyższych).

Kserokopie prosimy wysłać na adres: 
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima                  
      ul. Zwycięstwa 147                               
      75-950 Koszalin
       bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: szkolaoptima@o2.pl                 pzszoptima@o2.pl

4. Dokonać wpłaty. 
Opłata za kurs wynosi 380,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych). 
Opłatę można podzielić maksymalnie na 3 raty.
Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 340,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści złotych 00/100).
Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).

             Wpłat należy dokonywać na konto:

             Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

             ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

             nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002   

             tytułem: 40h kurs podstaw biblioterapii


5. Po dokonaniu zapisów, czyli wypełnieniu podania oraz przesłaniu kserokopii wymaganych dokumentów oraz

zaksięgowaniu się wpłaty na koncie szkoły Kursanci, którzy wybrali udział w kursie w formie: udziału w zajęciach on - line 

otrzymują: e-mailem i listem: 

          - dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, na której znajdują się lekcje                 oraz tematy prac zaliczeniowych,
          - test zaliczeniowy,
          - rachunek na wpłaconą kwotę.
           
Kursanci, którzy wybrali udział w kursie w formie: tradycyjnej, 
otrzymują listem: 
        - materiały dydaktyczne nagrane na płycie do samodzielnego                                   opanowania oraz tematy prac zaliczeniowych,
          - test zaliczeniowy,
          - rachunek na wpłaconą kwotę.
 

Co należy uczynić, żeby zapisać się, odbyć i ukończyć 
100h kurs podstaw biblioterapii dla terapeutów odbywający się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na  odległość? (on - line).

W celu odbycia 100h kursu podstaw biblioterapii z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

1. wybrać formę odbycia i zaliczenia kursu: 

Przed przystąpieniem do kursu, każdy Kursant ma możliwość wybrania formy odbycia i zaliczenia kursu (czyli dostosować sposób odbycia kursu do własnych indywidualnych preferencji). 

Naszym Kursantom proponujemy odbycie kursu 
w następujących formach:
w formie: udziału w zajęciach on - line 
(czyli poprzez szkolną platformę edukacyjną).
bądź w formie: tradycyjnej, (korespondencyjnej), 
Osoby wybierające udział w zajęciach w formie on-line mają zapewnioną stałą opiekę nauczyciela prowadzącego oraz monitoring bieżących postępów w nauce, 
a także dostęp do czatu.
 
2.  Wypełnić podanie 
 
     podanie
 
3.  Przesłać do szkoły wymagane dokumenty - kserokopie dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL (czyli np.: kserokopie dowodu osobistego, bądź prawa jazdy, paszportu, czy innego dokumentu oraz kserokopie świadectwa ukończenia szkoły średniej, policealnej, bądź dyplomu ukończenia studiów wyższych).
Kserokopie prosimy wysłać na adres: 
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima                  
      ul. Zwycięstwa 147                               
      75-950 Koszalin
       bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: szkolaoptima@o2.pl                 pzszoptima@o2.pl

4. Dokonać wpłaty. 
Opłata za kurs wynosi 520,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia złotych). 
Opłatę można podzielić maksymalnie na 3 raty.
Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 480,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100).
Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).

             Wpłat należy dokonywać na konto:

             Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

             ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

             nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002   

             tytułem: 100h kurs podstaw biblioterapii


5. Po dokonaniu zapisów, czyli wypełnieniu podania oraz przesłaniu kserokopii wymaganych dokumentów oraz

zaksięgowaniu się wpłaty na koncie szkoły Kursanci, którzy wybrali udział w kursie w formie: udziału w zajęciach on - line 

otrzymują: e-mailem i listem: 

          - dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, na której znajdują się lekcje                 oraz tematy prac zaliczeniowych,
          - dzienniczek zajęć praktycznych, wraz z instrukcją wypełniania,
          - test zaliczeniowy,
          - rachunek na wpłaconą kwotę.
           
Kursanci, którzy wybrali udział w kursie w formie: tradycyjnej, 
otrzymują listem: 
        - materiały dydaktyczne nagrane na płycie do samodzielnego                                   opanowania oraz tematy prac zaliczeniowych,
          - dzienniczek zajęć praktycznych, wraz z instrukcją wypełniania,
          - test zaliczeniowy,
          - rachunek na wpłaconą kwotę.
 
 
Co należy uczynić, żeby ukończyć kurs podstaw biblioterapii odbywający się w formie z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość (on - line)?
W celu odbycia kursu podstaw biblioterapii z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:
 
1. Opanować materiały poszczególnych lekcji znajdujący się na szkolnej platformie edukacyjnej, bądź na płycie. Zobacz przykładową lekcję.

2. Po opanowaniu materiału lekcji należy napisać pracę zaliczeniową na podany temat.

3. Opracować 5 scenariuszy zajęć z zakresu biblioterapii.   

4. Rozwiązać test zaliczeniowy i odesłać go na adres szkoły. 

5. Kursanci, którzy zapisali się na 100h kurs podstaw biblioterapii odbywają 60h zajęć praktycznych. 

    Po zakończeniu zajęć praktycznych Kursanci przesyłają na adres szkoły wypełniony, podpisany i oceniony dzienniczek zajęć praktycznych. 

Kursanci, którzy wybrali odbycie kursu w formie: udziału w zajęciach on - line pracę zaliczeniową i 5 scenariuszy zajęć z zakresu biblioterapii przesyłają bezpośrednio na szkolną platformę edukacyjną. Natomiast test zaliczeniowy wysyłają listem na adres szkoły.

Kursanci, którzy wybrali odbycie kursu w formie: tradycyjnej pracę zaliczeniową i 5 scenariuszy zajęć z zakresu biblioterapii oraz test zaliczeniowy przesyłają bezpośrednio na adres szkoły.
Kursanci, którzy odbywają 100h kurs podstaw biblioterapii, niezależnie od wybranej formy, dzienniczek zajęć praktycznych przesyłają na adres szkoły.

Adres do wysyłki:
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima                  
      ul. Zwycięstwa 147                               
      75-950 Koszalin
 

Zastosowane podczas kursu metody szkoleniowe pozwalają na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, ze zwróceniem uwagi na sprawne konstruowanie scenariuszy zajęć w odniesieniu do wieku uczestników, ich zdiagnozowanego problemu i zainteresowań. Ponadto uczestnicy zapoznają się z możliwościami zastosowania w praktyce z pacjentem biblioterapii i poznają specyfikę stosowania różnorodności zajęć w poszczególnych placówkach. 

 

zobacz także:
 
    szydełkowo                  pracowniaagnieszka.pl                   lalki tildy