Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.
   

kurs terapii zajęciowej i kurs instruktora terapii zajęciowej

pytania i odpowiedzi

Do kogo skierowany jest kurs terapii zajęciowej i kurs instruktora terapii zajęciowej?.
Nasz kurs skierowany jest głównie do osób pracujących w zawodzie terapeuty zajęciowego, bądź w swojej pracy wykonujących elementy terapii zajęciowej, którzy na skutek zmiany Ustawy o pomocy społecznej muszą uzupełnić swoje kwalifikacje. Ludzie ci często nie posiadają wykształcenia wyższego, lecz średnie, bądź policealne. W związku z powyższym nie mogą uzupełnić swojego wykształcenia poprzez studia podyplomowe. Ze względu na wiek oraz pracę również nie mogą podjąć kształcenia w dziennej szkole policealnej w zawodzie: terapeuta zajęciowy.

Czy ukończenie kursu terapii zajęciowej, bądź kursu instruktora terapii zajęciowej wystarcza do podniesienia kwalifikacji zawodowych? Czy uprawnia do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego?.
Tak. W szeroko rozumianej opiece społecznej (a więc, we wszystkich rodzajach warsztatów terapii, w  świetlicach środowiskowych oraz we wszystkich instytucjach, w których są komórki terapii zajęciowej, itd.)  ukończenie kursu terapii zajęciowej całkowicie wystarcza do podniesienia  kwalifikacji zawodowych i wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego.

Znowelizowana Ustawa o pomocy społecznej nakazuje, aby osoby wykonujące zawód terapeuty zajęciowego miały wykształcenie zgodne z wykonywanym zawodem.  Ustawa ta nie precyzuje, czy terapeuta zajęciowy ma mieć ukończoną w zawodzie terapeuty zajęciowego szkołę policealną, studia podyplomowe, czy też kurs. Tak więc każda z w/w form podniesienia kwalifikacji przez terapeutów zajęciowych jest zgodna ze znowelizowaną Ustawą o pomocy społecznej.

Z naszych ustaleń wynika, że żaden z kierowników warsztatów, czy dyrektorów instytucji, w których znajdują się warsztaty terapii zajęciowej nie kwestionował zaświadczenia o ukończeniu kursu. Sama kadra kierownicza w/w placówek niejednokrotnie kierowała na nasz kurs swoich pracowników.

W załączeniu  znajdują  się  dwa  rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej oraz rozporządzenie dotyczące śds

Rozporządzenie  ministra pips w wtz    Rozporządzenie ministra gospodarki w wtz  Rozporządzenie w śds.

W  powyższych  rozporządzeniach  znajdują  się  zapisy,  że  w  warsztatach  terapii  zajęciowej  oraz  w  środowiskowych  domach  samopomocy  mają,  być  zatrudnieni  terapeuci ,  instruktorzy  terapii  zajęciowej.  Natomiast  w  wyżej  wymienionych  rozporządzeniach  nie  ma  wzmianki  na  temat  kwalifikacji,  jakie  muszą  mieć  instruktorzy  terapii  zajęciowej.  W  związku  z  powyższym  przyjmuje  się  że  pracownikom  w/w  instytucji  wystarczy  ukończenie  odpowiedniego  kursu.

Na wszelki wypadek zawsze prosimy, przed rozpoczęciem kursu o uzgodnienie z pracodawcą, czy ukończenie kursu wystarczy danej osobie do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego.

Pracownicy  służby zdrowia podlegają pod ustawę zdrowotną.  Jest  w  niej  jasno  sprecyzowane,  że  osoba  wykonująca  zawód  terapeuty  zajęciowego  w  Zakładach  Opieki  Zdrowotnej  musi  mieć  ukończone  studia  podyplomowe,  bądź  dzienną  dwuletnią  szkołę  policealną  w  zawodzie:  terapeuta  zajęciowy.  Tym  niemniej  część  dyrektorów  ZOZów  akceptuje,  zaświadczenia  o  ukończeniu  kursów,  ponieważ  część  terapeutów  pracujących od lat w  ZOZach nie ma wykształcenia wyższego i nie może ukończyć studiów podyplomowych, a tym bardziej pójść do dwuletniej dziennej szkoły policealnej.

Powyżej znajduje się wzór zaświadczenia, jakie otrzyma kursant  po ukończeniu kursu terapii zajęciowej. Zawsze prosimy o uzgodnienie w kadrach, bądź ze swoją dyrekcją, kierownictwem szpitala, czy ZOZu, czy takie zaświadczenie wystarczy do wykonywania obowiązków terapeuty zajęciowego, w konkretnej jednostce służby zdrowia.

Czym  się różni ukończenie kursu  terapii zajęciowej  od  ukończenia  szkoły  policealnej, czy  studiów podyplomowych?.

Ukończenie studiów podyplomowych, czy szkoły policealnej  zawsze daje szerszy zakres uprawnień i  wiedzy do wykonywania zawodu, niż ukończenie  kursu  (choćby  ze  względu  na  mniejszą liczbę godzin  dydaktycznych). Np. po kursie można pracować, jako terapeuta zajęciowy, nie można natomiast wykładać terapii zajęciowej. Należy jednak pamiętać, że kurs przeznaczony jest głównie do ludzi pracujących w zawodzie terapeuty zajęciowego, którzy wykonują go od lat kilku, czy też nawet kilkunastu.
 
Kiedy kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu?
 
Zaświadczenie o ukończeniu kursu kursant otrzymuje  natychmiast po zakończeniu ostatnich zajęć i spełnieniu wszystkich wymogów, pod warunkiem uiszczenia całości opłaty. W przeciwnym razie zaświadczenie o ukończeniu kursu wysyłamy na podany adres, po dokonaniu wpłaty.

Czy szkoła wystawia zaświadczenia?

Tak podczas trwania kursu szkoła na prośbę kursantów wystawia im zaświadczenia, w których jest napisane, że dana osoba uczestniczy w kursie terapii zajęciowej.

Czy szkoła wystawia rachunki?.

Tak szkoła wystawia  rachunki po dokonaniu wpłat (tj. po zaksięgowaniu wpłaty na koncie szkoły). Rachunki te mogą być podstawą do ubiegania się u pracodawców o zwrot całości lub części poniesionych kosztów na kształcenie. Część pracodawców posiada na ten cel określone fundusze.

Gdzie odbywa się kurs?.

Zajęcia odbywają się w budynku Zespołu Szkół Nr 10 w Koszalinie, przy ulicy Gnieźnieńskiej 8.
Na naszej stronie w zakładce kontakt znajduje się mapka dojazdu.

Czy istnieje możliwość zakwaterowania w pobliżu szkoły?

Naszym słuchaczom i kursantom proponujemy nocleg w schronisku młodzieżowym znajdującym się obok budynku szkoły (budynki szkoły i schroniska są ze sobą  połączone). Koszt noclegu, w schronisku, wynosi od 15 do 40 zł w zależności  od ilości łóżek w pokoju. Na prośbę słuchaczy/kursantów szkoła rezerwuje im miejsca noclegowe. Przy szkole i schronisku znajdują się parkingi.

Więcej informacji na temat schroniska można uzyskać pod  nr  tel. 94 342 60 68,

bądź pisząc e-mail na adres:

szkolneschroniskomlodziezowe1@neostrada.pl

schronisko1@poczta.internetdsl.pl

Czym można dojechać z dworca PKP, PKS na zajęcia?.

Z dworca PKP można dojechać na ulicę Gnieźnieńską 8 autobusami linii nr 16, 17, 4 i kilkoma innymi, które jadą w kierunku ul. Gnieźnieńskiej (5 przystanków) oraz oczywiście taksówką. Przystanek autobusowy i postój TAXI znajdują się tuż przy wyjściu z dworca PKP.

Z dworca PKS – należy udać się na  przystanek autobusowy znajdujący się przy dworcu  PKP więc dojazd jest taki sam, jak w przypadku PKP. Dworce graniczą z sobą. Jeden i drugi dworzec znajduje się w samym centrum miasta.

Na naszej stronie w zakładce kontakt znajduje się mapka dojazdu.