Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.
 
 • obserwacji i dostrzegania nieprawidłowości w rozwoju człowieka;
 • rozpoznawania i diagnozowania problemów podopiecznego;
 • opracowywania planu niesienia pomocy;
 • nawiązywania i utrzymywania efektywnych kontaktów międzyludzkich;
 • współpracowania z podopiecznym oraz z ważnymi dla niego osobami;
 • negocjowania w sprawach istotnych dla podopiecznego;
 • aktywizowania podopiecznego i osób z jego środowiska;
 • posługiwania się i stosowania w praktyce podstawowoych przepisów prawnych;
 • rozpoznawania i wykorzystywania zasobów środowiska rodzinnego i lokalnego na rzecz efektywnej pracy z podopiecznym;
 • współdziałania z zespołami ludzkimi;
 • udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;
 • podejmowania optymalnych decyzji w działaniach na rzecz podopiecznego;
 • zarządzania materialnymi i niematerialnymi zasobami podopiecznego;
 • dostosowywania diety do stanu zdrowia podopiecznego;
 • gotowania i pomagania samotnym podopiecznym w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 • właściwego pielęgnowania podopiecznego i dbania o jego bezpieczeństwo;
 • prowadzenia ćwiczeń rekreacyjne dostosowanych do stanu zdrowia podopiecznego;
 • uczenia podopiecznego wykonywania podstawowych czynności z zakresu prac technicznych i plastycznych;
 • prowadzenia dokumentacji pracy z podopiecznym;
 • organizowani własnego warsztatu pracy;
 • dbania o własny rozwój zawodowy;
 • działania zgodnie z etycznymi standardami postępowania z podopiecznym.
 •  
   
  zobacz także:
   
      szydełkowo                  pracowniaagnieszka.pl                   lalki tildy