Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.

SZKOLNY  PLAN  NAUCZANIA

 

POLICEALNA  SZKOŁA  DLA  DOROSŁYCH  Optima
 
 

rok  szkolny  2009/10
 

ZAWÓD:  asystent  osoby  niepełnosprawnej – semestr  I

numer  programu:  346[02]/SP/MEN/2006.08.01

Okres  nauczania – 1  rok  w  systemie  zaocznym

podbudowa programowa:  szkoła  średnia,  (tj. liceum  ogólnokształcące,  liceum  techniczne,  technikum,   

                                                                                                           technikum  uzupełniające,  liceum  zawodowe)

 
Lp.
 
Przedmioty  nauczania*

(obowiązkowe)

               semestry

 I
 II

Ilość  godzin

w  cyklu  nauczania  

Liczba  godzin  w  semestrze

1.

Podstawy  psychologii, socjologii i pedagogiki

40

-

40

2.

Podstawy anatomii, fizjologii i patologii

-

27

27

3.

Podstawy pedagogiki specjalnej

13

-

13

4.

Podstawy prawa i ekonomiki

13

-

13

5.

Polityka społeczna

27

-

27

6.

Wybrane zagadnienia z teorii i metod pracy socjalnej

40

26

66

7.

Asystowanie osobie niepełnosprawnej w kompleksowej rehabilitacji

-

66

66

8.

Promocja zdrowia i profilaktyka

27

-

27

9.

Zajęcia praktyczne

-

53

53

 

Razem:

160

172

332

 

Podstawy przedsiębiorczości*

18

-

18

Praktyka  zawodowa:  8  tygodni

* Zajęcia z podstaw przedsiębiorczości przewidziane są dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym  nie  realizowali tych zajęć. 

 

zobacz także:
 
    szydełkowo                  pracowniaagnieszka.pl                   lalki tildy