Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.

SZKOLNY  PLAN  NAUCZANIA

 
 

POLICEALNA  SZKOŁA  DLA  DOROSŁYCH  Optima
 
 
 

rok  szkolny  2009/10
 
 
 

ZAWÓD:  technik  mechanik – semestr  I

Specjalizacja:  obsługa  i  naprawa  pojazdów  samochodowych
 

numer  programu:  2115/T-5, T-3, SP/ MEN/1998.04.16
 
 

Okres  nauczania – 2  lata  w  systemie  zaocznym
 
 

podbudowa programowa:  szkoła  średnia  (tj. liceum  ogólnokształcące,  liceum  techniczne,  technikum,   

                                                                                                           technikum  uzupełniające,  liceum  zawodowe)
 
 

lp.

Obowiązkowe  zajęcia  edukacyjne

Liczba  godzin  w  semestrze

Liczba  godzin

w  dwuletnim  okresie  nauczania

Rok  I

Rok  II

PRZEDMIOTY  ZAWODOWE

1

Rysunek  techniczny

40

40

2

Mechanika  techniczna

60

60

3

Podstawy  technologii  maszyn

60

60

4

Maszynoznawstwo  ogólne

30

30

5

Podstawy  konstrukcji  maszyn

60

60

6

Podstawy  eksploatacji  maszyn

30

30

7

Elektrotechnika  i  elektronika

30

30

8

Automatyka  i  robotyka

28

28

9

Pracownia  techniczna

32

32

10

Budowa  pojazdów  samochodowych

30

40

70

11

Wyposażenie  elektryczne  pojazdów  samochodowych

30

30

12

Przepisy  ruchu  drogowego  i  technika  kierowania  pojazdami

20

20

13

Obsługa  i  naprawa  pojazdów  samochodowych

56

56

14

Zajęcia  praktyczne  specjalizujące

40

40

15

Zajęcia  praktyczne

48

48

96

Razem  przedmiotów  zawodowych

348

334

682

16

Podstawy  przedsiębiorczości

18*

18

Razem  godzin  zajęć  edukacyjnych

248

352

700

Praktyka  zawodowa  40  godzin  w  II  roku  nauki  (może  być  40  godzin  na  II  roku)

 

Uwaga: * Zajęcia  edukacyjne  z  Podstaw  przedsiębiorczości  powinny  być  prowadzone  tylko  dla  uczniów  którzy  na  wcześniejszym  etapie  nauki  nie  realizowali  tych  zajęć.