Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.
 
           KURSY OPIEKUNA
 
 

        Wszystko  na  temat:        

       150h kursów OPIEKUNA 

        odbywających się w  formie: zaocznej 
 
 
          Naszym kursantom proponujemy odbycie jednego z poniższych kursów opiekuna:
          
        - 150h kurs opiekuna osób starszych
         - 150h kurs opiekuna osób niepełnosprawnych
         - 150h kurs opiekuna osób starszych i obłożnie chorych
         - 150h kurs opiekuna osób starszych z modułem pierwszej pomocy
         - 150h kurs opiekuna osób niepełnosprawnych z modułem pierwszej pomocy
         - 150h kurs opiekuna osób starszych i obłożnie chorych z modułem pierwszej pomocy


             Każdy kursant kończący jeden z powyższych kursów otrzymuje, w cenie kursu, zaświadczenie o ukończeniu kursu w języku polskim oraz do wyboru w języku 

          angielskim, bądź języku niemieckim.

             Kursanci kończący kurs z modułem pierwszej pomocy oprócz zaświadczenia o ukończeniu kursu w języku polskim oraz do wyboru w języku angielskim, 

          bądź języku niemieckim otrzymują również zaświadczenie o ukończeniu 20h  

szkolenia z zakresu pierwszej pomocy również w języku polskim.


 
 
  
          Zapoznaj się również z naszymi pozostałymi kursami, odbywającymi się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line) przeznaczonych 
        dla opiekunów osób starszych:

        kursy opiekuna odbywające się w formie on - line          kurs aktywizacji osoby podopiecznej          szkolenie z zakresu pierwszej pomocy        zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego
             Wiele osób pracujących w zawodzie opiekuna/opiekunki za granicą zna biegle język niemiecki i posługuje się nim na co dzień w swojej pracy, lecz niestety nie posiada zaświadczenia o znajomości języka niemieckiego, coraz częściej wymaganego przez pracodawców.                                            
             Wychodząc na przeciw potrzebom w/w osób proponujemy odbycie egzaminu testowego z języka niemieckiego, po zdaniu którego otrzymuje się zaświadczenie, po polsku i po niemiecku poświadczające zdanie egzaminu z języka 
 
 
 
  
         Program kursu opracowano na podstawie ramowego programu zawodu: opiekun w domu pomocy społecznej.
 
 
 
 
         cel  kursu:
         Kurs ma na celu przekazanie wiadomości i umiejętności w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu opiekuna w specjalności: usługi pielęgnacyjne dla osób starszych.
 
 
 
 
        Wszystko na temat:

 
        150h kursów  OPIEKUNA  OSÓB  STARSZYCH
 
        w formie: zaocznej

          podbudowa (wymagania): wykształcenie minimum podstawowe


 
        Kurs rozpoczyna się sukcesywnie co dwa miesiące.
 
        Kurs dzieli się na część praktyczną i teoretyczną.
 
         Część teoretyczna liczy 50h.
 
        Część praktyczna liczy 100h.
 

 
        Po ukończeniu 150h kursu opiekuna kursant otrzymuje następujące zaświadczenie wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima zgodnie z rozporządzeniem.
 
         150h kurs opiekuna osób starszych - patrz - zaświadczenie
          150h kurs opiekuna osób niepełnosprawnych - patrz - zaświadczenie
          150h kurs opiekuna osób starszych i obłożnie chorych - patrz - zaświadczenie
 
          oraz zaświadczenie do wyboru po angielsku, bądź niemiecku.

 
             Zajęcia teoretyczne 
             Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątki i w soboty.
          W piątki w godz. 16,00 - 20,00, w soboty w godz. 8,00  - 14,00.

          Zajęcia teoretyczne trwają 4 dwudniowe zjazdy.
 
            Zajęcia teoretyczne odbywają się w budynku ZS Nr 10
          w Koszalinie (dawna samochodówka), ul.  Gnieźnieńska 8.
             W zakładce "kontakt" znajduje się mapka dojazdu.
 
             Przy szkole znajduje się schronisko młodzieżowe, w którym można wynająć sobie pokój.
          Na życzenie kursantów rezerwujemy miejsca noclegowe.


 
          W skład zajęć teoretycznych (50h) wchodzą następujące zajęcia edukacyjne:

              -  elementy psychologii 

              -  opieka w stanach zagrożenia zdrowia

              -  pracownia zabiegów pielęgnacyjnych 

              -  wybrane  zagadnienia  z  rehabilitacji

              -  organizacja  czasu  wolnego  i  aktywizacja

              -  elementy arteterapii

 
         Praktyka

            Zajęcia praktyczne (100h), odbywają się w dni powszednie, w pracowni szkolnej oraz we wskazanych przez szkołę placówkach - dom pomocy społecznej, oddział opiekuńczo - pielęgnacyjny szpitala.
         Zajęcia praktyczne łącznie trwają 15 dni po 7h dziennie.
 
          uwaga
         Istnieje możliwość, odbycia przez kursanta, zajęć praktycznych w wybranych przez kursanta  instytucjach, np. w miejscu swojego zamieszkania, bądź w swoim zakładzie pracy.
 

         Kurs jest odpłatny. Odpłatność za kurs terapii wynosi 660,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt złotych). Opłatę można uiszczać w dowolnych ratach. Minimalna pierwsza wpłata wynosi 100,00 zł.

            Kursanci odbywający jeden z kursów opiekuna z modułem pierwszej pomocy płacą dodatkowe 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za udział w 20h szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy.


 
         Warunki zaliczenia kursu:
            Warunkiem zaliczenia kursu jest: minimum 70% obecności na zajęciach teoretycznych.
            Odbycie 100h zajęć praktycznych. Zaliczenie dzienniczka praktyk przez szkolnego opiekuna praktyk.

 
            Co należy zrobić, żeby zapisać się na kurs opiekuna osób starszych odbywający się w formie zaocznej?.

         Nabór na kurs trwa cały czas - rekrutacja ciągła

         W celu zapisania się na kurs opiekuna osób starszych odbywający się w formie zaocznej należy:

         1. Wypełnić podanie

            podanie - pobierz

         2. Dołączyć kserokopie dowodu osobistego (ewentualnie innego dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL).

         3. Ksero dowodu proszę podpisać za zgodność z oryginałem i podpisać.

         4. Komplet dokumentów należy przesłać na adres:

         Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima

         ul. Zwycięstwa 147

         75-950 Koszalin

         bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail:

         szkolaoptima@o2.pl

        5. Jeżeli pracujecie Państwo z ludźmi starszymi prosimy o dosłanie (można w późniejszym okresie czasu) zaświadczenia z zakładu pracy, że: dana osoba jest zatrudniona na stanowisku: (nazwa stanowiska) i pracuje

        z osobami starszymi.
 
 
 

     

 
 

 

  


 

 
                                                                   
 
 
zobacz także:
 
    szydełkowo                  pracowniaagnieszka.pl                   lalki tildy